Ланцети

Автоматични ланцетиmedlance_plus_Extra

Автоматичните ланцети Medlance ® са предназначени за  еднократна употреба при вземане на периферна кръв за проби. Medlance ® са създадени, за да предотвратят риска от кръстосано замърсяване и от наранявания в болници, клиники, лаборатории и лекарски кабинети. Най-важното е  професионалистите да се чувстват сигурни. Използването на Medlance ® е напълно безопасно.

Medlance ® са автоматични  ланцети с ултра-остра игла, оптимално разположена по време на проникването през кожата, за да елиминира вибрациите,  да предотврати болката и да не допусне увреждане на тъканта. Medlance работят при изключително ниска задействаща сила и осигуряват нежен контакт с мястото на инжектиране.medlance_plus_Special

Medlance ® са модерни, ергономични и  безопасни ланцети с надежден механизъм, който не изисква предварително зареждане. Иглата е скрита в тялото на ланцета преди и след употребата. След  убождането  устройство се разрушава и иглата остава прибрана, като по този начин  предотвратява евентуално последващо нараняване. Ланцетите Medlance се стерилизират с 25 kGy Гама облъчване за висока безопасност.