Микроепруветки без капилярка

img3994921

Вземането на периферна кръв се осъществява много бързо и лесно. Отстранете временно капачката и вземете пробата, като лекичко притиснете пръста в пригодения за целта улей на контейнерчето. Всяка микроепруветка, в зависимост от добавения компонент е пригодена за различни изследвания.

Микроепруветки с EDTA – за кръвна картина

Микроепруветки за Серум

Микроепруветки за Серум с Гел

Микроепруветки с Литиев Хепарин