Затворена система за венозна кръв

Епруветки /вакутейнери/ с EDTAtube_types_03_2

Епруветките съдържащи EDTA обикновено се използват за цели хематологични тестове и отчитане на пълна кръвна картина. EDTA K3, когато се използва като антикоагулант има минимално въздействие върху червени и бели кръвни клетки. По този начин той е широко използван в определянето на цялостната кръвна картина.

Епруветки /вакутейнери/ за Серумtube_types_01_2

Тези епруветки се използват за серумни тестове в областта на биохимията, серологията и имунологията. Благодарение на съдържащия се в тях клот активатор, процесът на кръвосъсирване е много бърз.

Епруветки /вакутейнери/ за Серум с гел и клот активаторAlphaPlus - SST

Епруветките за серум с гел и с клот активатор обикновено се използва за разделяне на серума от кръвните клетки, като по този начин най-добре се запазват биохимичните характеристики на серума. Добавки: SST сепариращ гел и ускорител на кръвосъсирващите процеси.

Епруветки /вакутейнери/ с литиев хепаринAlphaPlus - LH

Епруветките с литиев хепарин се използват за отделяне на плазма в клиничната химия. Литиевият хепарин е форма антикоагулант, който предотвратява съсирването на кръвта.

Епруветки /вакутейнери/ за коагулацияpt

Епруветките с натриев цитрат се използват при изследвания за измерване на времето необходимо на кръвта да се съсири. Натриевият цитрат действа като антикоагулант и има минимално въздействие върху кръвните клетки и тромбоцити. Съотношението на антикоагулант и кръвен обем е 1 към 9. Добавки: 3,8% розтвор на натриев цитрат.

Епруветки /вакутейнери/ за СУЕesrAlphaPlus

Епруветките се използват за определяне на СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите). Натриев цитрат се добавя като антикоагулант. Съотношението на кръвния обем и на антикоагулант е 4 към 1. Добавки: 3,8% натриев цитрат.