Продукти

Затворена система за венозна кръв Ланцети
Микроепруветки за периферна кръв Експресни диагностични тестове
Игли за затворена система Пластмасови консумативи
Игли тип Бътерфлай Общ медицински консуматив
Аксесоари, турникети, холдери