Сифилис

Сифилис

Експресен тест – Сифилис
Laboquick сифилис тестът се използва за диагностика, насочена към качествено определяне на антитела на Treponema Pallidum на имунохроматографска основа в човешкия серум или плазма.
Тип на теста – касета
Опаковка – 50 бр.