Тест за овулация

Тест за овулация

Експресен тест – HIV 1/2
Анти – ХИВ ? тестът се използва за диагностика, насочена към качествено откриване на ХИВ ? вируси в човешкия серум / плазма
Тип 1 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1) и тип 2 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-2) са етиологични агенти на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Този тест е насочен към откриване на HIV 1/2 антитела, произведени от имунната система срещу HIV 1/2, в кръвния серум или плазма.
Тип на теста – касета
Опаковка – 50 бр.