Анти HIV 1/2

Анти HIV 1/2

Експресен тест – HIV 1/2
Анти – ХИВ 1/2 тестът се използва за диагностика, насочена към качествено откриване на ХИВ 1/2 вируси в човешкия серум / плазма.
Тип 1 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1) и тип 2 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-2) са етиологични агенти на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Този тест е насочен към откриване на HIV 1/2 антитела, произведени от имунната система срещу HIV 1/2, в кръвния серум или плазма.

Чувствителност на теста: над 99%
Тип на теста – касета
Опаковка – 50 бр.